Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Dramatická výchova DRV
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova INV
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Prírodoveda PDA
Prvouka PVA
Slovenský jazyk a literatúra SLJ
Správanie Spr
Telesná výchova TEV
Triednická hodina TRH
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola č.10, 908 74 Malé Leváre
    č.10, 908 74 Malé Leváre
  • +421347795130

Fotogaléria