Navigácia

Pondelok 17. 12. 2018

Narodeniny a meniny

Počet návštev

Počet návštev: 185581

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

 • Do školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda sa zapojili 4 tretiaci.

  Výsledky: Margita Sojáková - 11 bodov + 5 bodov za čas spolu 16 bodov - úspešná riešiteľka, Karolína Kellová - 6 bodov, Matej Macušek - 5 bodov, Sofia Kotásková - 3 body. V okresnom kole nás bude reprezentovať Margita Sojáková.

 • V stredu nás navštívili ujo a teta z Detskej misie, aby sme si v tomto predvianočnom čase programom Vianočná misia pripomenuli čo sú Vianoce, prečo ich slávime. Zaspievali sme si a zasúťažili. Ich vystúpenie sa nám veľmi páčilo.

 • Vo štvrtok 6.12. prišiel do nášho kostola sv. Mikuláš. Zaspievali sme mu a zarecitovali. Mikuláš nás odmenil sladkosťami.

 • V stredu 28.11. prebehol na našej škole Deň jablka. Celý deň sme rozprávali o tom, aké sú jablká zdravé. Pozreli sme si prezentáciu, robili pracovné listy s témou jablká, na výtvarnej výchove sme vytvorili výtvarné práce. Väčšina žiakov mala jablká na desiatu. Niektorí žiaci mali jablkové koláče, muffiny alebo tyčinky. Ochutnali sme i sušené jablká - krížalky. Po obede sme si dali jablkový džús a dostali jablko na olovrant.

 • Naši tretiaci sa zapojili do informatickej súťaže i Bobor. Výsledky:

  1. Matej Macušek a Margita Sojáková - 100 %

  2. Karolína Kellová, Sofia Kotásková, Sofia Rigáňová - 83 %

  3. Miroslav Tipan - 61 %

 • V stredu 14.11. sme sa zúčastnili divadelného predstavenie v KD. Predstavenie sa nám veľmi páčilo. Na záver sme si zaspievali pesničky.

 • V utorok 13.11. si pripomenuli sv. Martina lampiónovým sprievodom. Najprv sme si v triede porozprávali o tom, kto bol svätý Martin, potom sme s lampiónmi prešli našou obcou a na záver sme mali malé občerstvenie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola č.10, 908 74 Malé Leváre
  č.10, 908 74 Malé Leváre
 • +421347795130

Fotogaléria